Atenció al públic

08:00 - 18:30

Gran de Gràcia, 236

08012 Barcelona

93 218 82 69

vedrunagracia@vedruna.cat

FAQS

FAQS

Infantil

Com serà la incorporació dels infants a l’escola?

Al setembre, pocs dies abans de començar l’escola, fem un berenar a l’escola:  mestres, famílies i infants de P3, per anar-nos coneixent i familiaritzant en l’espai.

Des de l’escola pensem que cada infant necessitarà un ritme diferent i que cada família teniu situacions laborals diverses.

Durant aquest primer temps d’adaptació a l’escola  hi haurà els adults necessaris per poder atendre tots els infants i els horaris es podran flexibilitzar en funció de les necessitats dels nens i nenes i les de la família.

Les famílies podreu entrar a l’aula i estar una estona amb ells.

La comunicació família-escola  és bàsica per afrontar aquests primers dies. Duem a terme entrevistes curtes amb cada família, al llarg de la primera setmana per tal que ens feu saber aquella informació important del vostre fill/a.

A finals del mes de juny farem una reunió amb totes les famílies matriculades, concretarem tots els detalls de període  d’adaptació i coneixereu a la mestra tutora i a tot l’equip.

Què passa si el meu fill o filla encara porta bolquer quan comença P3 a l’escola?

Evidentment,  per començar a l’escola va molt bé que aquesta etapa estigui superada i puguem fomentar altres hàbits d’autonomia.  Per als infants que no hagin deixat el bolquer al llarg de P2, l’estiu és un bon temps per anar-ho treballant des de casa.

Es pot donar el cas que un infant encara no estigui preparat pel control d’esfínters. Des de l’escola, conjuntament amb vosaltres, el seguirem ajudant per tal que ho pugui fer.

Com ho feu si tenim filles o fills bessons, poden anar al mateix grup, els separeu?

S’acorda conjuntament amb la família i es pren la decisió d’anar junts o separats, segons les característiques dels germans i la relació que tenen entre ells. 

Els infants surten sols al pati o amb la resta de l’escola?

Els primers dies els infants  de P3 surten en un horari exclusiu perquè es vagin familiaritzant amb l’espai.

Després surten amb la resta de nens/es d’infantil en horari diferenciat al de primària. Sempre estan acompanyats per mestres del cicle.

Com és l’estona d’esmorzar?

L’esmorzar es porta de casa i pot consistir en fruita fresca o en un petit entrepà, saludable i variat.

L’han de portar dins d’una carmanyola o bock and roll, dins la motxilla.

Cada grup d’infantil esmorza a la seva classe abans de sortir al pati, creiem que ha de ser un moment tranquil, per treballar aquest hàbit.

Hi ha flexibilitat a l’hora d’entrar a l’escola?

Creiem que la puntualitat és un valor important que cal anar fomentar en els infants i és important per garantir el bon funcionament de les activitats escolars.

Els primers dies, per als infants de P3 aconsellem fer l’entrada a partir de les 9:30, per poder fer una entrada tranquil·la per la porta habitual.

Tenim servei d’acollida de 8 a 9 del matí per si cal entrar abans de les 8:50, hora en la que, al matí, obrim portes per fer l’entrada a l’escola.

Fan sortides els alumnes d’infantil?

A l’escola valorem molt les sortides  tant en l’entorn proper de Gràcia: mercat, biblioteca, teatre, parcs…  com en altres indrets que ens permeten oferir experiències educatives en espais naturals o en espais.

Poden ser sortides de matí o de tot el dia. Per als alumnes que es queden a dinar, l’escola els prepara un pícnic.

Trimestralment, comuniquem a les famílies les properes sortides, la data i el preu. Cal que la família autoritzi la participació de l’infant en aquestes activitats. Les sortides es cobren en el rebut del mes que es fa la sortida.

Fan colònies?

Els infants d’infantil no fan colònies. Les faran a partir de 1r de primària.

Els infants de P5, a final de curs, com a cloenda de l’etapa, fem una acampada al pati de l’escola amb l’equip de mestres d’infantil. Per finalitzar l’acampada fem un esmorzar amb totes les famílies del curs.

Feu servir agenda?

A infantil fem servir una llibreta de comunicació que sempre està a la motxilla de l’infant. A primària fan servir una agenda que serveix tant per comunicar-se amb la família com iniciar-se en l’organització personal de tasques i activitats.

Cada dia hi ha contacte directe amb la tutora, al matí i a la sortida de la tarda.

Sempre que sigui necessari es pot acordar una reunió amb els mestres.

Feu servir bata o xandall de l’escola?

A l’ed. infantil els infants tenen una bata per posar-se sobre la roba.  També els demanem una petita motxilla de roba.

 

 

 

 

A primària els demanem una bata i un equip per fer educació física (samarreta i pantaló de xandall)

Són models propis Vedruna i es poden adquirir online.

Quin tipus de tovallons feu servir a l’hora de dinar?

Fem servir pitets a P3 i P4  o tovallons de roba a partir de de P5

Es respecta la migdiada dels infants?

Els infants de P3 que necessitin fer la migdiada, la poden fer després de dinar i  aquells que ja no necessiten dormir, faran activitats al pati, lliures o dirigides.  Tant en un cas com en l’altre, sempre estan acompanyants per monitors i monitores del servei de menjador.

Què es fa quan un infant té un accident o li puja la febre?

Sempre es truca a la família.

En cas d’accident, es prenen les decisions segons la gravetat d’aquest.

En cas de febre, malestar o possible malaltia contagiosa, es prega que la família vingui a buscar l’infant al més aviat possible.

L’escola no pot donar cap medicament sense un informe mèdic on s’indiqui la dosi i l’hora de preses d’aquest, també cal  l’autorització de la família per poder-lo administrar.

Com és un dia a l’escola a infantil?

Entre les 8:50 i les 9.00  Entrada i rebuda dels infants. A mesura que van entrant  tenen una estona d’hàbits: donem temps als infants per tal que vagin aprenent a ser cada vegada més autònoms a l’hora de posar-se i treure’s la jaqueta, la bata, cordar i descordar botons, endreçar les seves coses…

Activitats del matí: A l’aula troben diferents propostes d’activitats, els infants les van fent lliurement i autònomament, entre aquestes sempre hi ha una activitat dirigida  (l’activitat estrella), on la mestra pot fer una observació i fer un acompanyament de manera més individualitzada. Al llarg de la setmana tots els infants hi van passant.

Cap a les 10.15 aprox.  Conversa de grup i esmorzar

De les 11 sortim al pati fins a les 11:30

11:30 a 12:30  Temps de grup a l’aula per fer diverses activitats relacionades amb el projecte que estiguem treballant, també poden fer sessions d’anglès, música o psicomotricitat.

A les 12:30 Estona d’hàbits per preparar-se  per anar a dinar

A la tarda, tres dies a la setmana (dilluns, dimecres i divendres) fem els ambients d’aprenentatge barrejant infants de P3, P4 i P5, i els altres dos dies  poden fer sessions d’anglès, música o psicomotricitat, joc simbòlic, els contes de la Duna, activitats amb participació de les famílies (l’expert a P5)…

Quins espais de l’escola utilitzen dels infants d’infantil?

A infantil disposem d’un edifici propi integrat dins el conjunt escolar a través del pati.

A planta baixa tenim les aules de P3 que donen directament al pati de sorra, P4 al 1r pis i P5 al 2n pis.

Cada grup disposa d’una aula. 

Les aules d’infantil són grans i molt lluminoses. Els espais comuns entre aules són espais de jocs i relació en les múltiples activitats que fem.

Cada pis disposa de lavabos a la seva mida per facilitar la seva autonomia

A infantil tenim pati propi (sorral) i també utilitzem el pati (C/Pérez Galdós) on tenim una instal·lació de joc sobre paviment de cautxú. Cada espai ofereix una possibilitat de joc diferent. Els patis estan enjardinats.

Tenim una sala per a fer la  psicomotricitat. Al migdia és on fan la migdiada.

Els infants d’infantil tenen un espai propi per dinar.

Com es planteja l’aprenentatge de la lectoescriptura?

L’aprenentatge de la lectura i l’escriptura es planteja d’una manera natural, significativa i progressiva al ritme de cada infant.

Es parteix del coneixement del propi nom i del nom dels companys des de P3 i progressivament a P4 i P5 a partir de paraules i petits textos significatius pels infants, relacionats amb els projectes i activitats que fem a l’aula.

Treball a partir de dites populars, endevinalles, embarbussaments, poemes, rimes i  cançons.

Explicació i lectura de contes, lectura d’imatges amb suport de l’adult per  ajudar-los a diferenciar imatge i text. Jocs manipulatius per buscar, classificar… lletres i  números, confegir paraules…

Treball de consciència fonològica.

Treball de pràxies.

Lectures compartides amb l’adult o amb companys (Padrins de lectura a P5)

Activitats de motivació a la lectura amb la col·laboració de les famílies: El conte viatger i el llibre aventurer. Activitats relacionades amb la biblioteca d’aula i biblioteca d’escola.

Pel que fa a l’escriptura, també és un procés progressiu, molt lligat a la maduració i interès de cada infant, des dels primers grafismes (gargots) fins a l’escriptura  sil·làbica alfabètica natural i progressivament, a primària, introducció de les normes ortogràfiques. 

Com es treballa l’educació emocional?

A infantil es treballa a partir dels contes de la Duna, La Duna és una titella que els acompanyarà durant els tres cursos d’educació infantil i a través dels seus contes, aniran descobrint els valors i el món de les emocions. També es treballa el benestar emocional, la  relaxació, l’autocontrol…

Altres dinàmiques: “El protagonista de la setmana” a P3, “L’amic de la Duna” a P4 i “l’Expert” a P5 també ens ajudaran en el coneixement i creixement personal.

A primària i a secundària, el treball de les emocions es fa en les tutories i en el dia a dia, a partir de la programació d’activitats que permeten als alumnes el coneixement i la gestió positiva de les seves emocions i dinàmiques de grup. També es treballa tècniques de benestar emocional i resolució de conflictes.

Quina oferta de places teniu per a P3?

Els infants que poden optar a la preinscripció a P3, són els nascuts l’any 2017.

Com que som escola de doble línia, hi ha 2 grups de P3 i s’oferten 50 places. D’aquestes places, n’hi haurà entre 4 reservades per a infants amb Necessitats Educatives Específiques.

Quina previsió de germans hi ha?

Hi ha 11 germans de l’alumnat actual, que poden optar a fer la preinscripció a l’escola.

Hi ha places per a la resta de cursos?

Hi ha algunes places  pels grups de P4, P5 ,1r, 2n i 3r, per la resta de grups de primària de moment no hi ha vacants.  Les famílies interessades en optar a alguna plaça per a aquests cursos, poden formalitzar la preinscripció, pel mateix procediment que l’alumnat de P3.

Com es farà la preinscripció i la matrícula?

En aquest moment d’excepcionalitat no tenim la informació concreta.

 Estarem atents a les novetats que vagin sortint des del Departament d’educació i del Consorci d’Educació de Barcelona per a poder-vos informar.

Si esteu interessat en rebre informació per part de l’escola sobre el procés de preinscripció en podeu enviar un correu electrònic a preinscripció vedrunagracia.cat

FAQS

Primària i ESO

Com es treballen les llengües estrangeres al llarg de la primària i l'ESO? Hi ha auxiliars de conversa?

L’escola ofereix l’aprenentatge de dues llengües estrangeres: anglès i francès (a partir de 1r d’ESO)

ANGLÈS

A l’etapa de primària a més a més de les hores que indica el currículum, hi dediquem hores complementàries des de 1r a 6è. A secundària l’anglès es treballa amb grups de 20 per facilitar l’aprenentatge i la interacció amb el professor

L’auxiliar de conversa intervé de a 4t, 5è i 6è, de primària,  fent petits grups de conversa per millorar l’expressió oral. A secundària l’auxiliar treballa amb grups reduïts interactuant en els tallers de tecnologia. 

 • Projecte internacional a  6è: Connecting classroom (activitats de connexió amb escoles d’arreu del món).
 • Projecte internacional a 2n d’ESO: Global Scholars

Oferta d’activitats extraescolars amb conveni amb British Couincil i de  colònies en anglès a l’estiu per a primària i estades a Anglaterra per a ESO.

FRANCÈS

A primer d’ESO l’escola ofereix la possibilitat que els alumnes cursin el francès com a 1r llengua estrangera, aquests alumnes cursaran durant tota l’etapa l’anglès com a segona llengua estrangera. Aquests alumnes en acabar l’etapa podran optar per cursar el Batxillerat francès i accedir a la doble titulació espanyola i francesa.

Com es plantegen els deures

A la primària és essencial que els alumnes disposin de temps lliure per fomentar el joc, la socialització,  la lectura, i també per a descobrir o aprofundir en els seus interessos en activitats extraescolars, per tant hi ha pocs deures a fer a casa.

Tant a primària com a secundària sempre que hi ha tasques a fer a casa, es planifiquen amb temps suficient per a ensenyar als alumnes a organitzar-se al llarg de la setmana i fer-los  compatibles amb les activitats extraescolars que puguin fer. En prenen nota a l’agenda escolar.

Entenem els deures de 3 maneres:

 •         Com una manera de reforçar allò que s’ha fet a l’escola (si cal fer pràctica d’alguna cosa: fer unes operacions, problemes,…)
 •         Per preparar allò que es farà a l’escola (buscar una informació per a un projecte, preparar un prova d’avaluació,…)
 •         Si cal connectar allò que es fa a l’escola amb l’àmbit familiar o social (fer una enquesta a l’avi, preparar alguna cosa amb la col·laboració de la família, acaba allò que no ha ppogut a classe, col·laborar amb altres companys..)

Quin és l’ús que es fa del llibre de text? En tenen? Per quines matèries? Hi ha socialització dels llibres?

S’utilitzen pocs llibres de text  o quaderns de treball.

A 1r i 2n. S’utilitzen alguns quadernets de matemàtiques per plasmar en el  paper, allò que prèviament es reballa en diverses activitats manipulatives.

A partir de 3r de primària, els llibres que s’utilitzen són un recurs més de l’aula i són socialitzats.

En tots els cursos utilitzem un material de cultura religiosa editat per Vedruna

Cada grup compta amb una biblioteca d’aula amb llibres de lectura i servei de préstec.

Quin ús es fa de les tecnologies TAC?

Totes les aules de l’escola estan digitalitzades amb pantalla digital interactiva.

Totes les aules de l’escola estan digitalitzades amb pantalla digital interactiva.

A infantil en els ambients incorporem tauletes i bee bots en algunes propostes. 

A primària i secundària s’utilitza ordinadors portàtils Cromboooks com a eina de suport en diferents activitats d’aprenentatge. S’utilitzen les eines digitals de  Google for Education des de 1r de primària fins a 4t d’ESO

A primària es fa una activitat extraescolar de robòtica. A secundària la robòtica és una matèria optativa. També s’utilitzen  altres tecnologies com a eines d’aprenentatge.

Com es fa l’avaluació?

L’avaluació és contínua al llarg de tot el curs. Es recull múltiples evidències d’aprenentatge en el  dia a dia i es valora l’adquisició significativa d’aquests aprenentatges, la implicació dels alumnes i la seva actitud, el treball en grup, etc. L’avaluació és formativa i ha de servir per detectar aspectes de millora.

L’autoavaluació i la coavaluació tenen un paper important. És clau implicar els alumnes en el procés d’avaluació.

Al final de cada trimestre s’elabora un informe d’avaluació per  a les famílies

Es fa religió? Com es treballa?

L’escola Vedruna Gràcia  forma part d’una xarxa de 36 escoles d’arreu de Catalunya. totes tenim el mateix origen i compartim el mateix projecte educatiu. La nostra opció, en aquest sentit, és educació en valors i sempre parlem cultura religiosa.

A educació infantil  fem educació en valors molt lligada a l’educació emocional.

A primària i a secundària continuem treballant els valors i l’educació emocional i ens iniciem en la cultura religiosa. És un projecte totalment inclusiu per conèixer les diferents conviccions religioses. Volem que els  nois i noies visquin la multiculturalitat d’una manera respectuosa i integradora. 

Com es treballa la prevenció de casos de bullying i altres abusos? Com es gestiona en cas que es doni algun cas?

Les escoles Vedruna comptem amb un protocol de protecció d’infants i joves per a totes les escoles de la Fundació. En aquest protocol es contempla qualsevol tipus d’assetjament ja sigui entre iguals (bulling, ciberassetjament… ) o altre tipus d’abusos

La prevenció és la millor eina: L’acció tutorial,  l’educació emocional, les dinàmiques de grup per afavorir la igualtat de gènere, la convivència i la cohesió grupal… són eines de prevenció.

Detecció, valoració i intervenció: Si es detecta algun indici, es parla amb els implicats: alumnes,  famílies, direcció, DOIP de l’escola (departament d’orientació i intervenció psicopedagògic) i es prenen les mesures d’atenció,  mediació, convivència o disciplina que es preveuen el Pla de convivència i les NOFC (Normes d’organització i funcionament del centre) o els protocols del Departament d’Educació.

En aquests moments l’escola, conjuntament amb la Fundació Vicky Bernadet estem duent a terme un pla de formació a diversos nivells: docents i personal no docent, monitoratge, famílies i alumnes per tal de prevenir, detectar i actuar els abusos sexuals.

Com es fa l’atenció a la diversitat?

S’elaboren plans individuals on es planifica i es fa el seguiment d’activitats complementàries o alternatives ajustades a cada alumne per tal que tots puguin avançar en el seu procés d’aprenentatge.

A través de l’itinerari psicopedagògic podem fer la detecció precoç de possibles talents o dificultats, i des del DOIP (Departament d’Orientació Psicopedagògica) es dóna suport als alumnes, als tutors i a les famílies per a fer la intervenció educativa necessària. D’aquesta forma es garanteix la inclusió i que tots els nostres alumnes puguin avançar en el seu procés d’aprenentatge.

El treball per projectes és l’única metodologia que utilitzeu a primària i ESO?

El treball per projectes és una metodologia que es treballa en totes les etapes de l’escola. Ens permet adquirir habilitats d’aprenentatge d’una manera global: aprendre a aprendre, a comunicar, aprendre dels altres i amb els altres, a utilitzar les TAC,  a construir coneixement entre tots… Per qüestions organitzatives, a primària es treballa setmanalment i ocupa aproximadament 1/3 de l’horari escolar dels alumnes i a secundària, cada trimestre es modifica l’horari de les classes durant una setmana i es realitza un projecte.

PRIMÀRIA

El treball de les àrees instrumentals ocupa aproximadament  un altre 1/3 de l’horari.

Tot i que en els projectes es treballa les llengües i les matemàtiques considerem que cal un treball més sistemàtic d’aquestes per a assolir la competència lingüística i matemàtica que els ajudarà a  generar nous aprenentatges

Tenim un projecte de llengua propi en català i castellà, de 1r a 6è (a partir del treball del text i la creació de textos de diferents tipologies). Paral·lelament també treballem el gust per la lectura i dinamització de la biblioteca, l’ús de la ràdio escolar com a eina comunicativa..

Pel que fa a les matemàtiques treballem el raonament lògic, el càlcul, la resolució de problemes, la geometria, les connexions entre conceptes i en situacions de la vida real, la comunicació i la representació (gràfica o numèrica) tant del procés com del resultat.

SECUNDÀRIA

Una vegada al trimestre i durant 6 dies, cada grup d’ESO desenvolupa un projecte globalitzat, que treballa diferents àmbits d’aprenentatge.

A cada matèria també realitzem treballs cooperatius, treball sistemàtic, resolució de problemes contextualitzats, treball individual. Donem també importància a les exposicions orals com a mitjà de consolidació del procés d’aprenentatge dels alumnes.

La música i la dansa?

 • Cant coral i llenguatge musical
 • Sardanes i balls de bastons
 • Instruments de percussió i (flauta i ukulele) a partir de 5è
 • Guitarra i flauta a l’ESO
 • Participació en activitats amb altres escoles: Cantània, Les escoles canten, Dansa ara…

L’Educació Física?

 • Activitats motrius, d’expressió corporal i joc cooperatiu.
 • Pràctiques esportives diverses dins i fora l’escola, organitzat per diferents federacions esportives (esquí, patinatge,  esgrima, vela, rem…) a través de l’Institut Barcelona Esports.
 • Natació dins l’horari escolar a 1r de primària. (Al Club Natació Catalunya i subvencionada per l’AMPA)
 • Com a activitat extraescolar practiquem el Bàsquet des d’infantil fins a Batxillerat

Quines llengües estrangeres s’estudien?

A part de la llengua catalana i la castellana, els alumnes poden escollir com a primera llengua estrangera l’anglès o el francès. Els alumnes que trien francès, també estudien anglès com a segona llengua estrangera.

Feu alguna matèria no lingüística en anglès?

Sí, l’hora setmanal que els alumnes van al taller de tecnologia, estan acompanyats d’un auxiliar de conversa, amb qui es comuniquen únicament en anglès.

FAQS

Batxillerat

El batxillerat, està concertat?

 Sí,  l’escola té subscrit el concert educatiu singular amb el Departament d’Educació.

Teniu suficients places vacants a Batxillerat?

Sí, perquè a l’ESO tenim dues línies i a Batxillerat, tres. 

Quines modalitats s'ofereixen?

La modalitat d’Humanitats i Ciències socials i la modalitat de Ciències i tecnologia, amb una oferta de 7 itineraris diferents.

Què és el Batxibac? L’oferiu?

Oferim el Batxibac,  que és la Doble titulació Batxillerat espanyol- Baccalauréat. Comporta fer un terç del currículum en francès i cursar les matèries de Literatura francesa i Història de França. Els alumnes obtenen el títol de Batxillerat si superen totes les matèries i el títol de Baccalauréat si superen una prova externa que es desenvolupa íntegrament en francès.

Què és el Batxillerat Dual?

És un programa extraescolar de Doble titulació de Batxillerat espanyol i nord-americà. Els alumnes el poden començar a 3r o 4t d’ESO o a 1r de batxillerat, amb una durada de 2, 3 o 4 cursos. Es realitza on-line. Aquesta doble titulació té tres objectius:

 •  Immersió lingüística, amb totes les matèries impartides en anglès
 •  Immersió tecnològica, 100% on-line, usant diferents plataformes digitals
 •  Immersió personal en la gestió del temps, l’adquisició de maduresa i d’autonomia

Quin control hi ha sobre l’assistència dels alumnes a l’escola?

Cada professor passa llista a través de l’aplicatiu clickedu. En cas de no assistència a classe els pares, mares o representants legals reben un SMS al seu mòbil.

Es pot canviar de modalitat o matèries un cop iniciat el curs?

Durant el primer mes del curs l’alumne/a pot sol·licitar els canvis que cregui millors per als seus interessos posteriors.

Cultura religiosa?

L’actual fenomen del multiculturalisme i pluralisme religiós en el si de la nostra societat demana, cada vegada més, un plantejament d’aquest tema en tota la seva amplitud. En aquest context, el nostre currículum pretén ser un factor integrador.

Els alumnes a l’inici del curs poden triar entre dos projectes -projecte compromís o projecte s’avis – i cada un  té una càrrega lectiva de 70 hores distribuïdes de la següent manera:

PROJECTE COMPROMÍS

– Seminari presencial, amb grups reduïts, guiat per un professor de la matèria.
– Realització d’un servei social en alguna entitat.

PROJECTE S’AVIS

Durant el primer trimestre els alumnes es formen sobre la diversitat religiosa del país a través de l’Associació UNESCO per al diàleg interreligiós. Durant el 2n i 3r trimestre els alumnes s’adrecen  col·lectius de gent gran on els alumnes  participen en sessions de conta-contes, en les quals, els nostres alumnes  narren una sèrie d’històries breus de diferents creences i conviccions a grups d’avis.

Prepareu les proves de les PAU?

Al llarg de 2n de batxillerat incloem enunciats de les proves en el desenvolupament de les matèries i al final de curs fem una preparació específica de les PAU.


 
Demana informació
 
Si vols rebre informació, nosaltres ens posem
en contacte amb tu i t’assessorem en el que necessitis.
 

Segueix-nos a

CatalanChinese (Simplified)EnglishFrenchSpanish