Atenció al públic

08:00 - 18:30

Gran de Gràcia, 236

08012 Barcelona

93 218 82 69

vedrunagracia@vedruna.cat

Altres projectes

PROJECTES QUE DONEN VALOR AFEGIT

Escoles + Sostenibles

Escoles + Sostenibles (abans Agenda 21 Escolar) és un programa pensat per facilitar la implicació dels centres educatius en l’ambiciós projecte planetari d’imaginar i construir un món millor i més sostenible, començant per la intervenció en l’entorn més immediat.

Escoles + Sostenibles (abans Agenda 21 Escolar) és un programa pensat per facilitar la implicació dels centres educatius en l’ambiciós projecte planetari d’imaginar i construir un món millor i més sostenible, començant per la intervenció en l’entorn més immediat.

Conveni Vedruna-Catalunya amb Sant Joan de Déu

Les escoles Vedruna de Catalunya i l’Hospital Sant Joan de Déu participen en un projecte conjunt de detecció de possibles trastorns d’aprenentatge en edats primerenques, ?per tal de poder intervenir el més aviat possible en l’alumnat i evitar així dificultats en l’adquisició dels aprenentatges acadèmics.
Els trastorns que s’estudien són la dislèxia (dificultat en la lectura i escriptura), la discalcúlia (dificultat en el càlcul) i el TDAH (dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat).

Aprenentatge-servei

Donació de sang: Els participants aprenen sobre la sang, la donació i aspectes de comunicació, alhora que duen a terme un servei de promoció de la salut en el seu entorn més proper.

Magna celebratio: Festival de reconstrucció històrica del món romà a la ciutat de Badalona. Els alumnes organitzen i dinamitzen dos tallers (Schola i Ludi) amb altres centres de secundària.

Projecte DUNA

El Projecte DUNA s’adreça als infants de segon cicle d’Educació Infantil (3-6 anys) i neix amb la voluntat de treballar els valors i les emocions a l’escola.   Una educació en valors que és a la base d’una convivència veritablement humana, alhora que coherent amb el nostre model educatiu.

Programa Salut i Escola

El centre educatiu, com a espai natural per a l’aprenentatge, l’educació i la formació integral de la persona, és també el lloc on es poden manifestar els signes d’alerta sobre problemes de salut, en els quals una detecció precoç pot ser la primera acció per iniciar un procés d’ajuda i intervenció adequada.
El programa “PSiE” busca, mitjançant la Consulta Oberta (professional d’infermeria desplaçat periòdicament al centre docent), afavorir accessibilitat de cara a la prevenció de situacions de risc i atenció precoç als problemes de salut dels adolescents a l’atenció sanitària amb garanties de privacitat, confidencialitat i proximitat.

Global Cities, Inc. – A Program of Bloomberg Philanthropies

Global Scholars és una innovadora iniciativa d’educació i consciència global en línia que connecta estudiants de 10 al 13 d’any de ciutats de tot el món. Les activitats educatives es comparteixen a través de Internet i tenen com a objectiu millorar en les competències clau del segle 21 tal com la competència lingüística en llengua anglesa i el domini de les noves tecnologies. Aquest programa d’aprenentatge ofereix accés a un aula en línia multimèdia interactiva i a materials curriculars originals, permetent així als estudiants a aprendre i comunicar-se sobre temes importants amb les seves parelles internacionals. Programa coordinat pel Departament d’Ensenyament i el Consorci d’Educació de Barcelona.

Entorns virtuals d’aprenentatge (Moodle, Google Suit, …)

Els entorns virtuals d’aprenentatge són espais de trobada i comunicació a Internet on té lloc l’ensenyament i l’aprenentatge. Aquests entorns contenen tot un seguit de funcionalitats que es poden utilitzar de manera coordinada:
· Funcionalitats de comunicació: fòrums, xats, missatgeria.
· Funcionalitats per facilitar l’aprenentatge: recursos (enllaços a fitxers o a pàgines web, presentacions…) i activitats diverses en el nostre entorn d’aprenentatge.

Robòtica Educativa

La Robòtica Educativa és un sistema d’aprenentatge interdisciplinar que fa ús de robots com a fil conductor transversal per potenciar el desenvolupament d’habilitats i competències en l’alumnat.
L’aprenentatge amb robòtica educativa és interdisciplinar perquè amb ella es treballen de manera simultània diferents àrees. Tot i que no són les úniques, s’acostumen a identificar les anomenades disciplines STEAM: ciència, tecnologia, enginyeria, art i matemàtiques. Val la pena fer èmfasi en l’incorporació de l’art com a aspecte clau per generar innovació i creativitat en els processos.
Així mateix, la robòtica educativa possibilita treballar competències, actituds i comportaments concrets com el treball en equip col·laboratiu, la iniciativa, la presa de decisions, l’esforç, la tolerància a la frustració o l’autosuperació.

“Compromís” al Batxillerat

L’actual fenomen del multiculturalisme i pluralisme religiós en el si de la nostra societat demana, cada vegada més, un plantejament d’aquest tema en tota la seva amplitud. En aquest context, el nostre currículum pretén ser un factor integrador. La matèria té una càrrega lectiva de 2 hores setmanals per a l’alumne, amb un comput anual de 70 hores distribuïdes de la següent manera:
– Seminari presencial, amb grups reduïts, guiat per un professor de la matèria.
– Treball on-line de reflexió i debat en un fòrum.

Projecte S’AVIS

Aquest projecte vol combinar l’aprenentatge de la diversitat religiosa i conviccional, d’una banda, amb la sensibilització i la solidaritat amb la gent gran, d’una altra. A més, a ningú se li amaga que les persones de més edat han estat sempre uns actors destacats en les transmissions de les savieses tradicionals i, en aquest sentit, són imprescindibles per a la seva comunicació i valoració. El programa habilita els joves per poder explicar breus narracions religioses i conviccionals a col·lectius de gent gran. Un cop formats, els alumnes participen en sessions de conta-contes, en les quals, noies i nois de batxillerat narren una sèrie d’històries breus de diferents creences i conviccions a grups d’avis.

PER A MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l’escola.
CatalanChinese (Simplified)EnglishFrenchSpanish