beques_batx
A estudiants dels següents ensenyaments postobligatoris i superiors no universitaris: Primer i segon cursos de batxillerat Formació professional de grau mitjà i de grau ... (Llegir més)
beques
Ajuts individualitzats convocats pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu. Modalitats dels ajuts: Ajuts i subsidis per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu derivada de discapacitat o trastorn greu de ... (Llegir més)
bonestiu2016
L’escola us desitja un bon ... (Llegir més)