Atenció al públic

08:00 - 18:30

Gran de Gràcia, 236

08012 Barcelona

93 218 82 69

vedrunagracia@vedruna.cat

Batxillerat

ACABANT EL PROCÉS EDUCATIU A VEDRUNA GRÀCIA

(DE 16 A 18 ANYS)

Adquirint maduresa intel·lectual

Despre?s del estudis obligatoris, arriba l’etapa d’orientacio? individual. Al batxillerat es fa un treball amb cada alumne per tal que trobi la millor opcio? d’estudis superiors.

L’objectiu del batxillerat e?s doble: per una banda, proporcionar formacio? intel·lectual i humana i, per altra, reflexionar sobre les habilitats i prefere?ncies personals per acabar fent una eleccio? del seu futur.

Fem d’aquesta etapa un espai de reflexio? i aprofundiment acade?mic i personal.

El currículum

PRIMER

LLengua catalana I
Llengua castellana I
Llengua estrangera I
Filosofia
Educació física
Cie?ncies per al mo?n contemporani
Cultura religiosa

SEGON

LLengua catalana II
LLengua castellana II
Llengua estrangera II
Histo?ria de la Filosofia
Histo?ria
Treball de recerca

PRIMER

Matema?tiques aplicades a les ciències socials I
Economia de l’empresa I
Economia I
Llati? I
Grec I
Literatura catalana
Histo?ria del mo?n contemporani

SEGON

Matema?tiques aplicades a les ciències socials II
Economia de l’empresa II
Geografia
Psicologia i sociologia
Llati? II
Grec II
Histo?ria de l’art
Literatura castellana

PRIMER

Matema?tiques I
Biologia I
Fi?sica I
Qui?mica I
Cie?ncies de la Terra I
Dibuix te?cnic I
Tecnologia industrial I

SEGON

Matema?tiques II
Biologia II
Fi?sica II
Qui?mica II
Cie?ncies de la Terra II
Dibuix te?cnic II
Tecnologia industrial II

PER A MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l’escola.